UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Diana

Opširnije:Diana

Silvija

Moj put novih spoznaja

Opširnije:Silvija

Kornelija

Opširnije:Kornelija

Helena

Propuštam biti ono što jesam

Opširnije:Helena

Gordana

MOJ PUT REDUKCIJE TJELESNE TEŽINE

Opširnije:Gordana

Branka

Kad je Učenik spreman, Učitelj stiže - to je duhovni zakon.

Opširnije:Branka