Aktivnosti

6. Konferencija o debljini - kratki pregled i zaključci

  • Ispis

Kratki pregled 6. Konferencije o debljini i zaključci

18.3.2022.g. NZJZ dr. Andrija Štampar

 

Utječe li debljina na osobnost čovjeka? Prisutni slušatelji i izlagači zaključili su da, jer sve počinje i završava u mozgu.

Želi se promijeniti način na koji je debljina percipirana i predstavljena u društvu te se potiče ljude da se sami odluče na promjenu i naprave prvi korak prema zdravijem životu. Osim toga, želi se utjecati na zdravstveni sustav te okolinu kako bi debljina postala prioritetom kao zdravstveni problem i kako bi se stvorili temelji za buduće aktivnosti. Naglasak je i na povećanju dostupnog znanja i informacija o debljini, kao i o suočavanju sa stigmom koja stoji iza pretilih osoba.

Govoreći o ustrojenosti mozga organski i djelovanje na ponašanje pokušalo se, pristup debljini, približiti sa djelovanje našeg mozga. U patofiziologiji debljine postoji jasna interakcija između periferije i centralnog živčanog sustava. O organskoj ustrojenosti mozga i djelovanju na ponašanje, ukazati i na perspektive liječenja debljine u budućnosti djelovanjem preko središnjeg živčanog sustava uz prikaz i nekih mogućnosti liječenja čuli smo od neurologinje akademkinje Vide Demarin. Također je opisala djelovanje hrane na kemijske procese u mozgu uz poseban osvrt na pitanje postoji li ovisnost o hrani s obzirom na nedavno objavljene zaključke nekih istraživanja kako specifične namirnice, posebno one bogate mastima i/ili šećerom, mogu dovesti do ponašanja sličnog ovisničkom.

Svi predavači u svojem izlaganju (naročito prof. Štimac, prof. Bašić Jukić, prof. Rahelić) iznijeli su poznate činjenice o povezanosti debljine s nizom bolesti od kojih je najpoznatija poveznaost sa srčanožilnim bolestima, dijabetesom tipa 2, arterijskom hipertenzijom, dislipoproteinemijom, cerebrovaskularnim bolestima, ali i gastrointestinalnim bolestima, degenerativnim bolestima zglobova, endokriniološkim poremećajima, malignim tumorima, bolestima bubrega, itd. Gotovo da nema organskog sustava na kojem se ne javljaju komplikacije debljine.

Posebno je bila tema djeca i debljina, koliki je utjecaj roditelja i društva, jesmo li uspjeli dati odgovor, jer svaki dan imamo sve više i više imamo debele djece, a to će biti debeli odrasli. Posljednjih godina bilježi se sve veća učestalost debljine u djece za koju poostoji i velika vjerojatnost da će postati debeli odrasli ljudi. O debljini u djece, utjecaju roditelja i društva u njezinu nastanku i posljedicama izlagala je epidemiologinja prof. Musić Milanović i sažela sve poznate činjenice o prevalenciji, posljedicama, prevenciji i liječenju debljine u djece i adolescenata, te je jano kazala kako emocija roditelja prema djetetu može djelovati na tjelesnu masu djeteta (percepcija svog djeteta - nekad iskrivljena, nekad suosjećajna, nekad u nevoljkosti promjenama).

Kako liječiti ili smanjiti debljinu govorili su dr. Toljan (analizirati i upoznati se sa svojim hormonima), kakav je odnos probiotika i debljine dr. Jeannett Gruić, a o svakodnevnoj prehrani govorila je nutricionistica Maja Žanko. Izlaz je, ako je sve uzalud i osoba dosiže morbidnu debljinu, barijatrijska kirurgija koji je odlično prikazao kirurg doc. Pajtak.

Nedostatak tjelesne aktivnosti je uz nepravilnu prehranu najvažniji uzrok nastanka debljine. Poznate činjenice o fizičkoj aktivnosti i psihofizičkom zdravlju iznio je kineziolog mr.sc. Radašević uz poseban naglasak na ulogu tjelesne aktivnosti u prevenciji debljine. Uz kratak prikaz vrsta aktivnosti i na današnje trendove u svijetu i kod nas, te koliko fizička aktivnost može pozitivno djelovati na emocionalne procese u mozgu (dizanje samopouzdanja, socijalizacija,...).

Ured za zdravstvo Grada Zagreba je sa dvije predstavnice, dr. Portolan pajić i dr.sc. Šentija Knežević, prikazao koliko se već ulaže u zdravlje građana, naročito u promocije dojenja kao osnove za odrastanje zdrave djece te aktivnosti za kardiovaskularno zdravlje.

Realna očekivanja u promjeni navika i promjeni stila života govorili su psihoterapeut prof. bagarić i dr. Puljak. Kako o ovoj temi i psiholozi i psihijatri imaju svoju i početnu i završnu riječ, psihijatar je u svojem izlaganju govorio o relanim očekivanjima u promjeni ponašanja i redukciji težine, koliko je važno odvojiti racionalno od iracionalnog pri donošenju odluka koje utječu na promjene, te je li moguće bez velikog napora promjeniti dugi niz godina usvojene navike.

Hrvatski dan osviještenosti o debljini obilježava se 16. ožujka, a prvi se puta obilježio 2017.g. Njegov cilj je posvetiti pozornost prevenciji, dijagnozi i liječenju debljine. Ovim danom žele se istaknuti uzorci i posljedice debljine kao i važnost njezine prevencije te važnost unaprijeđenja zdravlja, poticanja pravilne prehrane i fizičke aktivnosti.

Kako su osobe koje se bore s debljinom često stigmatizirane u društvu, obilježavanje Hrvatskog dana osviještenosti o debljini nastoje se suzbiti pravi uzroci debljine, želi se omogućiti pristup relevantnim informacijama te povećati svjesnost o raznim izvorima stigme debljine, kao i razumijevanja procesa koji je potreban da se debljina izbjegne. Osim toga, apelira se na izbjegavanje korištenja negativnih izraza vezanih uz debljinu u medijima te se pokušava djelovati na nacionalnoj razini kako bi se poboljšala okolina u kojoj živimo. Potiče se zdravstvene djelatnike da prepoznaju čimbenike koji potiču debljinu čime će se povećati učinkovitost tretmana i dijagnostike.

 

Cilj je konferencije uključiti što više stanovnika, te udruge građana, zdravstvene ustanove i medije i još jednom svratiti pozornost da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok ne samo smrtnosti, nego i rane nesposobnosti, invaliditeta, hospitalizacija i predstavljaju veliku stavku u izdvajanjima u zdravstvu, stoga je to ne samo zdravstveni prioritet, već i ekonomski tj. općedruštveni. Ovakvi skupovi trebaju uključiti društvo u cjelini (gospodarstvo, obrazovanje, političare, novinare,..) krećući od uključivanja svakog pojedinca osobno.

 

Zaključci konferencije:

1. Debljina je ozbiljna bolest i treba djelovati odmah

2. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i mladima u razvoju

3. Ozbiljno raditi na destigmatizaciji debljine

4. Treba osvijestiti ljude na način života i mijejnjati način života koji nije dobar.

5. Društvo treba biti uključeno u problem i djelovati prvenstveno na prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine.

6. Učinkovitom prevencijom se smanjuju komplikacije ali i doprinosi uštedi izdataka u zdravstvu.

7. Uključiti liječnike obiteljske medicine.

8. Organizirati edukacije primarne prakse, posebno pedijatara

9. U svaki dom zdravlja zaposliti nutricioniste i kineziologe.

 

 

Sonja Njunjić

predsjednica Udruge za prevenciju prekomjerne težine