UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Članovi

ČLANSTVO U UDRUZI

Član Udruge za prevenciju prekomjerne težine može postati svaka javna ili fizička osoba, na način da ispunjenu prijavnicu i kopiju uplate članskog iznosa dostavi na adresu sjedišta Udruge.

Član Udruge za prevenciju prekomjerne težine može postati svaka javna ili fizička osoba, na način da ispunjenu prijavnicu i kopiju uplate članskog iznosa dostavi na adresu sjedišta Udruge.

Članstvo u Udruzi ne stvara nikakve obaveze, a omogućuje sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge i popuste pri kupovini određenih proizvoda i usluga. Aktivno uključenje u rad Udruge odvija se na volonterskom principu

Naši članovi su različite životne dobi kao i zanimanja. Najmlađa članica ima sada 3 godine, a upisana je u UPPT kad je imala samo 4 mjeseca. Njena majka I baka su također članice Udruge. Što se tiče spola za sada brojimo više članica nego članova. Naše članice i članovi su studenti, radno aktivne osobe I također umirovljenici.

Naglašavamo da nismo “Udruga za debele, niti mršave”, već je naš cilj prije svega PREVENCIJA prekomjerne težine i RAZVIJANJE svijesti o zdravom stilu I načinu života.

Upravni odbor

Udruge za prevenciju prekomjerne težine