UDRUGA ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TEŽINE

ASSOCIATION FOR OVERWEIGHT PREVENTION

Osnovana je u listopadu 2002. godine.
Naša je želja potaknuti svaku osobu na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje, jer se samo znanjem o ispravnom načinu življenja, pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću, može raditi na osobnoj prevenciji.

Osnovni podaci

 


Godišnja članarina iznosi 60,00kn
Članstvo se računa u periodu godine dana od datuma učlanjenja.

OIB: 96312589061


Iznos je potrebno uplatiti uplatnicom na broj žiro računa 2360000-1101619738 (u pozivu na broj navesti JMBG) te kopiju čitko popunjene uplatnice poslati na adresu:


Udruga za prevenciju prekomjerne težine, Marulićev trg 15, 10000 Zagreb

PODACI O ČLANU

Ime i Prezime:
 

 

Adresa stanovanja:
 

 

telefon
 

 

zanimanje
 

 

godište
 

 

e-mail